U kunt uw aanvraag op drie manieren indienen: online, via email of per post.
Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u bericht wanneer uw aanvraag door het bestuur wordt besproken, het dossiernummer en wanneer u het bestuursbesluit ontvangt.
Wij adviseren u onderstaande informatie door te nemen voordat u uw aanvraag doet.

Als u uw aanvraag online indient, kunt u vooraf de vragen uit het aanvraagformulier doornemen via FAQ Webaanvraag. Daar vindt u ook aanvullende informatie over de stukken die u moet mailen. Neem svp ook kennis van de specifieke informatie voor het doen van een aanvraag per e-mail of brief als u kiest voor een schriftelijke aanvraag.
Veelgestelde algemene vragen over het aanvragen van een projectsubsidie